Chúng tôi cung cấp các API cho các trang web sử dụng miễn phí, với các tùy chọn linh họat nhất
phù hợp với các website cần tham khảo tỷ giá và giá vàng.
Bạn có thể sử dụng như wordpress plugin, joomla extension, hoặc các trang web TMĐT, forum, blog …
Có thể dùng code tỷ giá và giá vàng nhúng vào bài viết cụ thể theo ngày.

Xem bản API đầy đủ

Tỷ giá:
view code

  • facebook
  • twitter
  • google+
  • linkedin
  • tumblr
  • pinterest