Hiện tại có rất nhiều plugins tỷ giá ngoại tệ – giá vàng – chứng khoán cho worrdpress đang phổ biến, tuy nhiên việc phân mảnh là rất cao, một số lấy thông tin trực tiếp từ ngân hàng, lấy từ các tổ chức hoặc website không chuyên,…

Việc này dẫn đến nguy cơ các plugins đó có thể không hoạc động tốt khi các trang nguồn thay đổi giao diện/API hoăc không còn chức năng nữa ….

Tygia.com  đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và cập nhật chức năng liên tục, nếu có sự cố chúng tôi luôn có nguồn dữ liệu dự phòng. Và với chức năng chính là cung cấp nguồn dữ liệu về kinh tế tài chính – tỷ giá – giá vàng – chứng khoán chúng tôi sẽ đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục 24/7.

TyGia.com chính thức ra mắt plugins 1.0 cho wordpress, gồm các chức năng:

Plugins tỷ giá & giá vàng cho wordpress

Plugins tỷ giá & giá vàng cho wordpress

-Xem giá vàng
-Xem tỷ giá theo ngân hàng
-Tùy chỉnh tiền tệ hiển thị
-Hiển thị biểu đồ
-Cho phép tùy chỉnh màu sắc
-Chỉnh font size
-Chỉnh size width/height

 

Demo: Plugins hiển thi như  slide bar tygia.com đang dùng

Link: https://wordpress.org/plugins/ty-gia-gia-vang/
Hướng dẫn cài đặt plugins cho wordpress

  • facebook
  • twitter
  • google+
  • linkedin
  • tumblr
  • pinterest