Biểu đồ so sánh giá vàng trong nước (SJC) và vàng thế giới (Spot gold)

Biểu đồ có giá trị tham khảo (theo tỷ giá USD Vietcom Bank mới nhất)