Home Giá Vàng 10k, 14k, 16k, 18k, 24k SJC Doji , vàng tây, nhẫn

Giá Vàng 10k, 14k, 16k, 18k, 24k SJC Doji , vàng tây, nhẫn

by @tygia
Vàng tây là hợp kim giữa vàng và một số kim loại khác. Tùy theo hàm lượng vàng mà ta sẽ có nhiều loại vàng tây ví dụ như vàng 9k, vàng 10k,14k,16k,18k,20k,22K. Theo quy định quốc tế thì hàm lượng vàng 99.99% (gần 100%) gọi là vàng 24k.
Cách tình tuổi vàng 10K 14K 18K 22K 24K