Home Tỷ Giá - Giá Vàng Cách tính tuổi vàng 10K 14K 18K 22K 24K

Cách tính tuổi vàng 10K 14K 18K 22K 24K

written by tygia 12/02/2018

Bảng tuổi giá vàng và độ nguyên chất dựa trên phần trăm vàng và các hợp kim khác.
Xem giá vàng 10K 14K 16K 18K 24K hôm nay

Hình cách tính tuổi vàng 10K 14K 18K 22K 24K


Hàm lượng vàng Tuổi vàng Theo % Karat
99.99% 10 tuổi 99.9 24K
91.66% 9 tuổi 17 91.67 22K
87.50% 8 tuổi 75 87.5 21K
75.00% 7 tuổi 5 75 18K
58.33% 5 tuổi 83 58.33 14K
41.67% 4 tuổi 17 41.67 10K
33.33% 3 tuổi 33 33.3 8 K

Leave a Comment Cancel Reply