Home Khởi nghiệp Bán hàng đa cấp: “1 vốn… 48 lời”?

Bán hàng đa cấp: “1 vốn… 48 lời”?

written by tygia 19/08/2015

Không cần làm gì cũng có tiền với tỷ suất sinh lời 4.800% (1 vốn 48 lời) – điều khó tin này là lời cam kết của một nhân viên thuyết trình bán hàng đa cấp ở Hải Phòng.

 

 

http://vtv.vn/

Leave a Comment Cancel Reply