Home Kinh Tế - Tài Chính Giá Bitcoin đang giảm mạnh sau tin sàn giao dich lớn của Trung Quốc đóng cửa