Mời các bạn xem bảng Tỷ Giá mới nhất ngân hàng EXIM BANK hôm nay;

 Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
USD
USD (5,10,20)
EUR
NZD
THB
USD (1,2)
GBP
HKD
CHF
JPY
AUD
CAD
SGD
DKK