Mời các bạn xem bảng Tỷ Giá mới nhất ngân hàng TECHCOM BANK hôm nay;

Biểu đồ tỷ giá USD,EUR,GBP,JPY,AUD,CAD,CHF,HKD,SGD,THB, DKK,INR,KRW,KWD,MYR,NOK,RUB,SAR,SEK

 Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
USD
USD (1,2)
EUR
USD (5,10,20)
GBP
JPY
CHF
AUD
SGD
CAD
THB
CNY
MYR
KRW
HKD