Mời các bạn xem bảng Tỷ Giá mới nhất ngân hàng VIETCOM BANK hôm nay/h4>

 Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
USD
EUR
GBP
KRW
JPY
CHF
AUD
SGD
CAD
HKD
THB
DKK
INR
KWD
MYR
NOK
RUB
SAR
SEK