Mời các bạn xem bảng Tỷ Giá mới nhất ngân hàng VIETIN BANK hôm nay;

Biểu đồ tỷ giá USD,EUR,GBP,JPY,AUD,CAD,CHF,HKD,SGD,THB, DKK,INR,KRW,KWD,MYR,NOK,RUB,SAR,SEK

 Ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
USD
NZD
EUR
GBP
JPY
CHF
AUD
SGD
CAD
HKD
THB
SEK
NOK
DKK
CNY
KRW
LAK